ProVenkov logo
PORADENSTVÍ V OBLASTI ODPADNÍCH VOD
FINANCOVÁNÍ V OBLASTI ODPADNÍCH VOD

Naše služby v oblasti
Poradenství odpadních vod

Řešíte čištění odpadních vod v obci? Zásobování pitnou vodou? Nemáte potřebné informace pro rozhodování? A navíc nemáte dost peněz? Chcete vědět, co opravdu musíte a které řešení je realizovatelné? Tyto a podobné otázky jsou pro vás velice důležité.

Pokud nejste alespoň částečně odborníkem, je těžké si utřídit vše tak, abyste ve svých zastupitelstvech mohli zodpovědně říct, co přesně máte dělat. Nabídky nejrůznějších subjektů, k tomu dotace a nevíte jak se v tom všem vyznat – tak to je naše parketa.

Předložíme vám několik způsobů řešení. Několik možností financování. Předjednáme vše s patřičnými orgány a doporučíme zastupitelstvu konkrétní řešení. Zjistíte, že budete mít dostatek informací k tomu, jaký projekt budete zadávat, jaké řešení je pro vás vhodné technicky i finančně.

kontaktujte nás

Naše služby v oblasti
Financování a budoucí provoz

Pro realizaci optimální varianty čištění odpadních vod nebo zajištění pitné vody je potřeba dostatečné množství finančních prostředků. Téměř vždy je nutné využít dotací.

Doporučíme vám optimální dotační titul a vypracujeme žádost o dotaci. Pokud jsme pro vás vypracovali variantní studii, již víte, že je možné některé dotační tituly kombinovat.

Jsme schopni vám zpracovat návrh kalkulace vodného či stočného a vhodným způsobem zajistit další možný zdroj financování, minimálně pro částečné plnění Plánu financování a obnovy.

Nabídneme vám zpracování PFO, kalkulací vodného či stočného a pomůžeme vám s optimálním výběrem provozování vystavěné kanalizace s čistírnou či vodovodu v souladu se zákonem.

K dalším našim službám patří zajištění výběrových řízení, semináře na aktuální témata čištění odpadních vod a zajištění pitné vody. Pořádáme tematické exkurze na objekty čistíren odpadních vod a úpraven pitných vod.

kontaktujte nás

Obecný model naší práce


 • Analýza

  Na místě zjistíme současný stav. Seznámíme se s dostupnými podklady a navrhneme způsoby řešení.


 • Návrh možností

  V technické a ekonomické studii navrhneme všechny dostupné možnosti nakládání s odpadními vodami.


 • Zhodnocení rentability
  projektu

  Každá varianta obsahuje investiční a provozní náklady. Ty jsou důležité pro budoucí provoz.


 • Komunikace s úřady

  Studii v návrhu konzultujeme se všemi stěžejními úřady.


 • Představení vhodných
  možností

  V závěru prezentujeme kompletní studii na veřejném zasedání zastupitelstva.


 • Závěr

  Výsledkem studie je doporučení varianty odkanalizování obce. Často bývá nutné změnit Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.

Jak to celé vlastně funguje?

Napište nebo zavolejte a sdělte nám váš problém. Ve většině případů za vámi přijedeme a na místě se rozhodnete, jestli budete o další spolupráci vůbec uvažovat.

Navrhneme podmínky a vy nám sdělíte také vaše očekávání a podle vašeho pozdějšího rozhodnutí budeme pokračovat nebo také ne. Nechceme, abyste kupovali zajíce v pytli. Zatím nic neplatíte.

Proč spolupracovat právě s námi?

Máme dlouholeté zkušenosti ve vodním hospodářství a současně i z komunální politiky. Toto spojení nám umožňuje vcítit se do vaší konkrétní situace a navrhnout řešení, které pro vás bude tím nejlepším.

Věnujeme se zejména malým obcím, které stojí před rozhodnutím, zda odpadní vody a jejich čištění je příležitost nebo nutné zlo.

kontaktujte nás

Obecný model naší práce


 • Analýza

  Výběr vhodného dotačního titulu.


 • Zajištění finančních
  zdrojů

  Zpracování žádosti o dotaci, případná kombinace dotačních titulů. Princip provozování s možností získání dalších financí.


 • Administrativa

  Kalkulace vodného a stočného. Plán financování a obnovy.

Jak to celé vlastně funguje?

Napište nebo zavolejte a sdělte nám váš problém. Ve většině případů za vámi přijedeme a na místě se rozhodnete, jestli budete o další spolupráci vůbec uvažovat.

Navrhneme podmínky a vy nám sdělíte také vaše očekávání a podle vašeho pozdějšího rozhodnutí budeme pokračovat nebo také ne. Nechceme, abyste kupovali zajíce v pytli. Zatím nic neplatíte.

 

Proč spolupracovat právě s námi?

Máme dlouholeté zkušenosti ve vodním hospodářství a současně i z komunální politiky. Toto spojení nám umožňuje vcítit se do vaší konkrétní situace a navrhnout řešení, které pro vás bude tím nejlepším.

Věnujeme se zejména malým obcím, které stojí před rozhodnutím, zda odpadní vody a jejich čištění je příležitost nebo nutné zlo.

kontaktujte nás

O spolupráci s námi napsali

Obec Studnice

Zastupitel obce

Variantní studie odkanalizování obce Studnice

„… Konečně někdo pochopil, že čištění odpadních vod v malých obcích lze řešit i jinak, než klasickými, tradičními způsoby.“

Obec Studnice

Zastupitel obce

Obec Velká Buková

Zastupitel obce

Variantní studie odkanalizování obce Velká Buková

„Doporučuji malým obcím před řešením odkanalizování se vždy zamyslet nad konečným výsledkem.“

Obec Velká Buková

Zastupitel obce

Obec Podolí

Zastupitel obce

„ProVenkov, spol. s.r.o. nám vypracoval variantní studii, na jejímž základě se povedla změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.“

Obec Podolí

Zastupitel obce
10. Srp více

Pozvánka na odbornou exkurzi

Ve středu dne 17.8.2016 vás zveme na odbornou exkurzi ohledně funkčnosti čistírny typu "mechanické předčištění s biologickým dočištěním na vertikálním štěrkovém filtru...

04. Srp více

Máme nový web

Spustili jsme novou webovou prezentaci našich stránek, kde najdete všechny informace o službách, které nabízíme. Pokud jste zastupitelem či starostou obce v České republice a řešíte stejnou či podobnou...

Kontaktujte nás

Roman Sládek
sladek@provenkov.cz
+420 602 200 783
Karel Přecechtěl
precechtel@provenkov.cz
+420 724 337 609